Видове осветление

Видове осветителни тела според тяхното изпълнение

За допълнение на интериорния дизайн на помещенията се използват осветителни тела, изпълнение по различен начин. Според метода на реализация можем да разделим осветителните тела в следните категории:

  • Висящи от тавана осветителни тела.
  • Плътно закрепени за тавана тела.
  • Осветителни тела за стена.
  • Осветителни тела за под.
  • Тела, закрепени за пода, които стоят на височина от него (т. нар. градинско осветление).
  • Отражателни плоскости - ако има фрагмент от светлината, който не може да бъде уползотворен пълноценно, защото отива в ненужна посока, може да се постави отражателна плоскост близо до тялото, която да върне светлината в нужната посока.
BG  EN