Проекти за светодиодно (LED) осветление

Реално същвствуват два пътя за изграждане на осветление със светодиоди. Първият вариант е да се изработят заместители на конвенционалните лампи, които да се монтират на вече съществуващите стандартни тела, но самото производство на такива лампи ще бъде икономически и технологически неизгодно. Нажежаемата жичка излъчва почти в 360° като сфера, докато най-широкоъгълните светодиоди излъчват в 120° област от пространството. Следователно е по-добре да се проектират и изработят нови осветителни тела, които са предвидени за светодиодните кристали като използват директната или отразена светлина на диода.

Хубавото на светодиодното осветление е, че то работи на ниско напрежение. Един светодиоден кристал може да светне нормално при напрежение 2,5-3,5 V. Напълно достатъчно е да се използват примернпо 4 кристала под напрежение 12 V. По същия начин може да се използва и напрежение от 24 V – със 7 последователно свързани кристала.

Като се има предвид ниското напрежение на работа на светодиодното осветление и същевременно малката му консумация на електроенергия, липсата на отделяна топлина и т. н., се оказва, че една инсталация, предвидена специално за нисковолтово осветление е препоръчителна и икономически по-изгодна от старата инсталация, която е за 220 V. По-изгодно е да има централен захранващ модул за цял апартамент, къща или етаж, отколкото във всяко едно помещение или осветителен кръг да се слага отделен трансформатор. По този начин се спестява енергия и модули.

BG  EN